John Vos

Diagonale Dienstverlening

Sociaal Culturele Dienstverlening

  • Non-profit, dus zonder Winstoogmerk (wel een vergoeding voor gemaakte onkosten maar geen honorering).
  • Zeer divers van soort vanwege mijn grote interessegebied. 
  • Dichtbij (Nederland) en Veraf (Ontwikkelingslanden).
  • Projectmatige aanpak met een duur van maximaal 1 à 2 jaar

Mogelijkheden:

  • Uitvoering geven aan de organisatie van evenementen.
  • Leiden en uitvoeren van projecten voor ‘Goede Doelen’.
  • Ondersteunen van Stichtingen en Verenigingen op het gebied van besturing, secretariaat, financiële acties, onderzoek, opzetten ICT-systemen (administratieve organisatie, websites, kantoorautomatisering, netwerken, inkoop (via Dell), etc. etc. …).
  • enz. enz.

Referenties:

Werkgroep Waanders Verfraaiing Worpplantsoen

Mede-initiatiefnemer en voorzitter van de werkgroep voor de besteding van een legaat van 120.000 euro. Zie www.waandersworpplantsoen.nl

 

International Youth Inclusion

Mede-initiatiefnemer vanuit Don Bosco Deventer en Projectleider. Zie www.nltr-iyi.eu

Muziekkoepel Worpplantsoen

Mede-oprichter en Bestuurslid. Zie www.muziekkoepelworp.nl

Don Bosco Deventer

Secretaris van het bestuur van de stichting. Zie www.donboscodeventer.nl

Deventer Wijkaanpak

Van 2004 t/m 2013 algehele coördinatie van het wijkfestival dat in september is gehouden in De Hoven en Steenenkamer - Wervelend Worp Weekend. In 2005 is hiervoor de organisatie StichtingSteenWorpContact opgericht.

Lebuinus Parochie

Jarenlange ervaring als organisator van evenementen en dagelijks bestuurder van deze oudste R.K. parochie van Deventer.
Momenteel bezig met de administratieve organisatie van de begraafplaats aan de Ceintuurbaan en mogelijke overgang naar een landelijk systeem (Navision). Tevens lid Beleidsgroep Mens&Organisatie.